Penyampaian Salinan Keputusan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Coronavirus Disease